Tuesday, 15 December 2015

בזכות הנשים והערבים: זינוק של 30% במספר המתנדבים לשירות הלאומי־אזרחי

83% ממתנדבי השירות הלאומי הן נשים ■ מספר המתנדבים במגזר הערבי יותר מהוכפל בתוך חמש שנים, ורובם מוסלמים ■ במגזר החרדי, שבו כל המתנדבים הם גברים, חלה דווקא ירידה במספר המתנדבים

No comments:

Post a Comment