Monday, 7 December 2015

גם רמי לוי קנה: מגה השלימה את מכירת כל סניפי You תמורת 121 מיליון שקל

רשת הקמעונאות מכרה 6 סניפים לחברת רמי לוי ולחברת מחסני השוק תמורת 26 מיליון שקל

No comments:

Post a Comment