Monday, 7 December 2015

המאבק בין איראן לסעודיה מאיים על אופ"ק – אבל צפוי להיטיב עם הצרכנים

ביום שישי האחרון הפתיעו חברות אופ"ק את השווקים כאשר ביטלו את תקרת התפוקה שלהן על רקע חוסר הסכמה לגבי גובהה הרצוי; לדברי מקורות, לסעודים פשוט נמאס להמשיך לתחזק את מראית העין של מגבלות תפוקה, כאשר חברות אופ"ק ממילא מתעלמות מהן

No comments:

Post a Comment