Monday, 21 December 2015

נלחמים בשחיתות: בימים אלה, לא נעים להיות טייקון בסין

עד לאחרונה היתה קבוצה אחת מוגנת מפני יד הברזל של המשטר הקומוניסטי: מיליארדרים מהמגזר הפרטי ■ פרשת פוסון מבהירה כי המפלגה הקומוניסטית הולכת להפעיל לחץ גם עליהם - וכתוצאה מכך על המשקיעים שלהם מרחבי העולם

No comments:

Post a Comment