Sunday, 13 December 2015

הכירו: האשה שניצחה עם טבע בקרב המיליארדים על הקופקוסון

ד"ר גלית גונן, מנהלת המחלקה המשפטית של טבע אירופה, רשמה לפני שבוע הישג - כשמשרד הפטנטים האירופי אישרר את הפטנט של טבע באירופה על גרסה חדשה לקופקסון

No comments:

Post a Comment